Werkgroep pastoraal werk                                                                                                E-mail: pastoraalwerk@pgkethel.nl

In deze werkgroep wordt zowel over het pastoraal werk in brede zin gesproken, als over de coördinatie en de uitvoering van het bezoekwerk. Naast de beide predikanten, maken ook de beide bezoek coördinatoren deel uit van de werkgroep.