Erfstellingen en legaten

Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt.

Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament.

Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.
Eén van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Waarom geld nalaten aan de kerk?

 • De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
 • De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.
 • De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.
 • De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan bieden.
 • De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
 • De kerkelijke gemeente, die monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp het beeld bepaalt.

Onderstaand treft u de volgende hoofdstukken aan in dit artikel:

 1. Daarom de kerk
 2. Testament, hoe werkt een testament
 3. Legaten, laat u de kerk een legaat na
 4. Erfstellingen, de kerk als erfgenaam
 5. Notaris, heb ik een notaris nodig
 6. De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam, met wie kan ik contact opnemen

1. Daarom de kerk
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente een kerkgemeente is.
Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

2. Testament
Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Er is een groepsbeschikking afgegeven waarbij de Protestantse Kerken in Nederland geen successierecht  (nul-tarief) behoeven te betalen over legaten en erfstellingen.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

3. Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na.
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerende zaak of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Voorbeeldtekst van een legaat:
"Ik legateer en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam een bedrag in contanten groot  € ..........".

4. Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dat dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Voorbeeldtekst van een erfstelling:
"Ik benoem tot erfgenaam voor ..... deel de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam".

5. Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Nadere informatie
Uw kerkelijke gemeente zal u graag informeren over de mogelijkheden van erfstellingen en legaten.

Vragen
Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters:

De notaris
Met algemene vragen kunt u terecht bij de website
http://www.notaris.nl/  !!!!!   of
bij de notaristelefoon: 0900-3469393.
U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de regio.

6. Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam
Indien u via een erfstelling of legaat geld achter wilt laten aan de Protestantse gemeente Kethel te Schiedam, stellen wij dat zeer op prijs.
Als u behoefte heeft aan nadere informatie, stellen wij voor dat u contact opneemt met: het college van kerkrentmeesters