Werkgroep Jeugd & Jongeren                                                                                                       E-mail: jeug@pgkethel.nl

Deze werkgroep richt zich op het beleid en de uitvoering en coördinatie van de activiteiten voor de kinderen en de oudere jongeren in onze gemeente. De familie- en gezinsdiensten, evenals de Kliederkerk vallen binnen dit werkterrein.