Beleidsplan

Beleidsplan 2019 – 2023. Mede op basis van door de gemeente in bijeenkomsten in april en mei van dit jaar ingebrachte opmerkingen en informatie, heeft de gezamenlijke kerkenraad van De Ark en de Dorpskerk in haar vergadering van september jl. het Beleidsplan voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. Onze visie: Wij willen een laagdrempelige, gastvrije gemeente zijn met een naar buiten gerichte blik, waarbij het geloof in de liefde van God onze inspiratie- en krachtbron is.   Je kunt via deze link het beleidsplan downloaden.